Τα έργα μας

Svg

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Η HelioEnergy εξειδικεύεται στην μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β πάρκων και Φ/Β σε ιδιωτικές οροφές για επαγγελματική και ιδιωτική χρήσηαπό το 2008. Με ένα μέγεθος μικρών και μεγάλων έργων που ξεπερνάει τα 1MW σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας,η Helioenergyδιαθέτη την τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται.

Η HelioEnergy εξειδικεύεται στην μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων και φωτοβολταϊκά σε ιδιωτικές οροφές για επαγγελματική και ιδιωτική χρήση από το 2008. Με ένα μέγεθος μικρών και μεγάλων έργων που ξεπερνάει τα 1MW σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Η HelioEnergy διαθέτη την τεχνογνωσία και εμπειρία που απαιτείται.  

Ολοκληρωμένες λύσεις.

Ειδικοί ενέργειας.

Λύσεις υψηλής ποιότητας.

Εξοικονόμηση ενέργειας.

Svg

Αιολικά Πάρκα

Η HelioEnergy ερευνά την είσοδο στην αγορά των αιολικών πάρκων στην αρχή του 2023, ως μία νέα ευκαιρία να επεκτείνει τους στόχους της στην αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας ως οδηγό την πολύχρονη εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό.

Εξοικονόμηση χρημάτων.

30 χρόνια εμπειριάς.