Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Πλήρης οδηγός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες

Προϋποθέσεις

Ποιός έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα έως 10kW;

Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή μικρή επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει άμεσα στο πρόγραμμα αρκεί να υπάρχει σύνδεση με την ΔΕΗ. Δηλαδή το κτίριο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος να διαθέτει μια “χελώνα” σύνδεσης στο δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλετκρισμού. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό ως 10 άτομα και τζίρο ως 2 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, δικαίωμα ένταξης έχουν είτε οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από τον διαχειριστή έπειτα από συμφωνία του συνόλου, είτε ένας εξ αυτών μετά την παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους

Τι γίνεται στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας όπου οι ένοικοι είναι πολλοί;

Θα πρέπει να γίνει πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου. Το ίδιο ισχύει και στις παλιές πολυκατοικίες που δεν έχουν κανονισμό. Επίσης έαν κάποιος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της ταράτσας μπορεί να ξεκινήσει την εγκατάσταση για ίδιο όφελος έαν αυτό δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού της πολυκατοικίας.

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα για την προσθήκη φωτοβολταϊκού συστήματος;

Ναι! Βασική προϋπόθεση για την προσθήκη φωτοβολταϊκού συστήματος για την πώληση ενέργειας είναι η ύπαρξη ηλιακού θερμοσιφωνικού συστήματος. Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενοποιημένη γενικότερη αντίληψη στους καταναλωτές σχετικά με τα ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Υπάρχει περίπτωση η ΔΕΗ να αρνηθεί να συνδέσει το φωτοβολταϊκό μου σύστημα;

Ναι! Για καθαρά τεχνικούς λόγους (όπως πχ κορεσμένο ηλεκτρικό δίκτυο) η ΔΕΗ έχει τι δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα σας για προσφορά σύνδεσης.

Υπάρχει κάποια απαίτηση για έναρξη επιτεδεύματος;

Όχι. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για σύσταση επιχείρησης ή άνοιγμα βιβλίων. Απλά αρκεί να έχετε σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και να είστε ο κύριος της οριζοντιας ιδιοκτησίας.

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη του συστήματος έναντι της εφορίας;

Το μικρό μέγεθος του οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος εξασφαλίζει ότι η ενέργεια που παράγεται αντιστοιχεί περίπου σε αυτήν που καταναλώνεται κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Συνεπώς δεν υφίστανται, για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος, φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο. Ο πολίτης παραγωγός- καταναλωτής δεν θα έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κ.λπ.) είτε είναι επιτηδευματίας είτε όχι.

Θα χρειαστώ κάποια άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ή από κάποιον άλλο κρατικό φορέα όπως συμβαίνει με τα μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Όχι. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΡΑΕ δεν εμπλέκεται με κάνεναν τρόπο στην όλη διαδικασία. Θα υπογράψεται 2 συμβάσεις με την ΔΕΗ. Η μια αφορά την σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δημόσιο δίκτυο και την τοποθέτηση του νέου μετρητή “χελώνα”, ενώ η άλλη θα είναι η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει πάντως η υποχρέωση για ενημέρωση της ΡΑΕ σχετικά με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Υπάρχει κάποια άλλη επιδότηση στο κόστος εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών; Με συμφέρει να κάνω την επένδυση χωρίς μια τέτοιου είδους επιδότηση;

Όχι, δεν προβλέπεται επιπλέον επιδότηση στο κόστος εγκατάστασης. Παρόλα αυτά όμως η υψηλή τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ (0,55 ευρώ/κιλοβατώρα ), εξασφαλίζει ένα καλό ετήσιο εισόδημα που εγγυάται για την απόσβεση της επένδυσης μέσα σε 5-12 χρόνια (ανάλογα με κάποιες παραμέτρους κόστους εγκατάστασης, ηλιαφάνειας, δανειοδότησης και άλλα). Μιά μέση περίοδος απόσβεσης μπορούν να θεωρηθούν τα 7 χρόνια.

Για ποιές περιοχές της Ελλάδας ισχύει το πρόγραμμα επιδότησης μικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων;

Το πρόγραμμα αφορά όλη την Ελληνική επικράτεια ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (δηλ. εκτός από τα μη διασυνδεδεμένα νησιά).

Διαθέτω πολύ μεγάλη ταράτσα (ή στέγη). Μήπως μπορώ να εγκαταστήσω παραπάνω από ένα φωτοβολταϊκά συστήματα;

Όχι. Σε κάθε κτίριο επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

Ποιά άλλα “χαρτιά” χρειάζομαι πέρα από αυτά που θα μου ζητήσει η ΔΕΗ για την σύνδεση και το συμβόλαιο πώλησης;

Απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 308). Οι όροι εγκατάστασης θα ορισθούν με εγκύκλιο του υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Την έγκριση μας την προμηθεύει η οικεία πολεοδομία.

Χρειάζομαι κάποιον άλλον επιπλέον εξοπλισμό ώστε να συνδεθεί το φωτοβολταϊκό μου σύστημα με το δημόσιο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας;

Ναι. Θα υπογράψετε σύμβαση με την ΔΕΗ για τοποθέτηση νέου μετρητή “χελώνας”. Ο μετρητής θα είναι ουσιαστικά διπλός και θα μπορεί να υπολογίζει την εξερχόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα στο δίκτυο αλλά και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στο κτίριο. Η όλη διαδικασία απόκτησης του μετρητή θα διεκπεραιώνεται στην τοπική ΔΕΗ.

Θα ήθελα να επενδύσω σε πολλά μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα. Υπάρχει κάποιος περιορισμός για να κάνω κάτι τέτοιο;

Θα πρέπει να είστε ο κύριος κάποιας οριζόντιας ιδιοκτησίας των κτιριών που επιθυμείτε να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά. Εάν έχετε (ή μπορεί να σας παραχωρηθεί) η κυριότητα πολλών χώρων μπορείτε να εγκαταστήσετε ανάλογο αριθμό φωτοβολταϊκών συστημάτων αρκεί σε κάθε περίπτωση να είστε ο κύριος κάποιας οριζόντιας ιδοκτησίας του κτιρίου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Τι συμβαίνει με το ΦΠΑ που θα πληρώσω κατά την αγορά και την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού; Υπάρχει κάποια διαφορά εάν είμαι ιδιώτης ή “μικρή επιχείρηση”;

Εάν είστε ιδιώτης το ΦΠΑ που θα πληρώσετε απλά θα το καταβάλετε και θα προστεθεί σαν έξοδο στο κόστος εγκατάστασης. Εάν είστε μικρή επιχείρηση το ΦΠΑ αυτό προφανώς θα το πιστωθείτε. Συνεπώς εάν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, σας συμφέρει να εγκαταστήσετε το σύστημα ως επιχείρηση μιας και θα το αντισταθμίσετε με αντίστοιχο ποσό ΦΠΑ που πιθανόν να εισπράτετε από τις εμπορικές δραστηριότητες σας. Στην πώληση πάντως της ενέργειας που παράγετε δεν θα μπορείτε να “χρεώνετε” την ΔΕΗ με επιπλέον ΦΠΑ ούτε στην μια ούτε στην άλλη περίπτωση.
Σχόλιο: Η επιλογή (ή η παράλειψη) αυτή των υπουργών σαφώς αδικεί τους οικιακούς χρήστες σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις μιας και ουσιαστικά το κόστος της επένδυσης είναι 19% ακριβότερο για τους ιδιώτες.

Κόστος

Τι κεφάλαιο (πόσα χρήματα) χρειάζετε να ξοδέψω για ένα μικρό φωτοβολταϊκο σύστημα σε στέγη, ταράτσα ή σκεπή;

Τα χρήματα που χρειάζεται κάποιος για ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης που θέλει να κάνει. Έτσι για παράδειγμα αν κάποιος τοποθετήσει 1 φωτοβολταϊκό πάνελ των 200 Watt (μαζί με τα λοιπά εξαρτήματα) σε μια σκεπή για να πουλήσει το ρεύμα που παράγει στην ΔΕΗ θα χρειαστεί από 700 έως 1100 ευρώ. Εάν πάλι τοποθετήσει 5 πάνελ των 200 Watτ (σύνολο 5 Χ 200= 1000 Watt ή 1 kW (κιλοβατ)) το αντίστοιχο κόστος θα είναι από 3500 έως 5500 ευρώ . Εάν αντίστοιχα αποφασίσετε να εγκαταστήσετε 5KW οι τιμές που θα βρείτε θα κυμαίνονται από 17.500 έως 27.500 ευρώ. Το κύριο μέρος του κόστους της εγκατάστασης αφορά τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (ή πάνελ ή συλλέκτες ή πανέλα ή καθρέφτες ή ακόμα και …τζάμια (50% – 70% του συνολικού κόστους). Το υπόλοιπο κόστος επιμερίζεται στους αντιστροφείς, το σύστημα στήριξης και κατά δεύτερο λόγο στις καλώδιώσεις και ηλεκτρολογικούς πίνακες (ασφάλειες, διακόπτες, αντικεραυνικά κλπ).
Γενικά λοιπόν το κόστος και οι τιμές για ένα σταθερό φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελληνική αγορά κυμαίνεται από 3.500 έως 5.500 ευρώ ανα kW ή 3,5 εώς 5,5 ευρώ ανά Watt. Φυσικά η αναλογία τιμή/Watt μειώνεται όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της εγκατάστασης.
*Οι τιμές που ανφέρουμε δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Πόσα χρήματα – έσοδα θα έχω από μια μικρή εγκατάσταση στο σπίτι μου ή σε πολυκατοικία;

Τα έσοδα εξαρτώνται από την ενέργεια που παράγει (βλέπε και ερώτηση 3) το φωτοβολταϊκό σύστημα σας. Κόντα στο σημείο σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο της ΔΕΗ θα υπάρχει ένας διπλός μετρητής (ο ίδιος και για την ενέργεια που καταναλώνουμε) που θα μετράει την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα σε κιλοβατώρες (kWh). Αυτήν την ενέργεια η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να την αγοράζει πληρώνοντας 0,55 σεντς ανά κιλοβατώρα ( 0,55 euro cents/kWh ).

Αυτό σημαίνει ότι εάν για κάποιον μήνα παράγουμε για παράδειγμα 100 κιλοβατώρες (100kWh) η ΔΕΗ θα πρέπει να μας πληρώσει 55 ευρώ.

Συνεπώς ανάλογα με την ενέργεια που παράγει το σύστημα έχουμε και τα αντίστοιχα έσοδα σε ευρώ πολλαπλάσιαζοντας τις κιλοβατώρες που παράγουμε με το 0,55.

Πόση ενέργεια παράγει ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα;

ΒΗΜΑ 1: ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ)
Η ενέργεια που παράγει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα έχει να κάνει με την συνολική ισχύ των φωτοβολταϊκών πάνελ που έχει το σύστημα μας (Προσοχή: όχι τον αριθμό των πανελ!!)

Για να βρούμε την συνολική ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος πολλαπλασιάζουμε την ισχύ που έχει το κάθε πάνελ (αναγράφεται σε ταμπελάκι στο πίσω μέρος) και το αποτέλεσμα είναι η συνολική εγκατεστημμένη του συστήματος. (Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί στο ίδιο σύστημα να υπάρχουν πάνελ διαφορετικού τύπου οπότε κανουμε τον πολλαπλασιασμό δύο φορές για τις αντίστοιχες ποσότητες των πάνελ και στο τέλος αθροίζουμε τα δύο υποσύνολα).

Παράδειγμα 1: Έχουμε 5 φωτοβολταϊκά πάνελ με ισχύ για το καθένα 180 Watt (Βατ). Η συνολική ισχύς του συστήματος μας θα είναι 5 Χ 180 = 900 Watt.

Παράδειγμα 2: Έχουμε 6 φωτοβολταϊκά πάνελ με ισχύ για το καθένα 170 Watt (Βατ) και 5 φωτοβολταϊκά πάνελ με ισχύ για το καθένα 160 Watt (Βατ). Η συνολική ισχύς για το σύστημα μας θα είναι
α) 6 Χ 170 = 1020 Watt (Βατ)
β) 5 Χ 160 = 800 Watt (Βατ)
Σύνολο 1020 + 800 = 1820 Watt (Βατ)

ΒΗΜΑ 2: ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ
Η ενέργεια που παράγεται από το σύστημα μας εξαρτάται από κυρίως δύο παράγοντες:

 • Την συνολική ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος (βλεπε Βήμα 1 πάνω)
 • Την ηλιοφάνεια της περιοχής που θα εγκαταστήσουμε το σύστημα (ηλιακή ενέργεια)

Το ποσό της ηλιακής ενέργειας είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή και στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές είναι μεγαλύτερο όσο πιο νότια βρισκόμαστε. Έτσι όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα της ηλιακής ενέργειας που “πέφτει” στα πάνελ τόσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια αυτά παράγουν.

Σε γενικές γραμμές στην Βόρεια Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει 1kW (1 κιλοβατ) φωτοβολταϊκών είναι από 1.150 έως 1.250 kWh (κιλοβατώρες) κάθε έτος (για σταθερό σύστημα).

Στην Κεντρική Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει 1kW (1 κιλοβατ) φωτοβολταϊκών είναι από 1.200 έως 1.300 kWh (κιλοβατώρες) κάθε έτος (για σταθερό σύστημα).

Στην Νοτια Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει 1kW (1 κιλοβατ) φωτοβολταϊκών είναι από 1.250 έως 1.400 kWh (κιλοβατώρες) κάθε έτος (για σταθερό σύστημα).

ΒΗΜΑ 3: ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αφού μάθετε την συνολική ισχύ (από Βημα 1) του συστήματος μας και την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αν κιλοβατ για την περιοχή σας (από Βημα 2) στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε την συνολική ισχύ του συστήματος με την παραγωγή ηλεκτρισμού από 1kw για την περιοχή σας και βρίσκουμε την συνολική ηλεκτρική ενέργεια που παράγουμε ανά έτος (και τελικά θα πουλήσουμε στην ΔΕΗ).

Παράδειγμα 1: Φωτοβολταϊκό σύστημα 2 KW στην Δράμα

 • Συνολική ισχύς 2.000 Watt ή 2 kW
 • Εγκατάσταση στην Δράμα (1kW παράγει 1.150kWh)
 • Συνολική παραγωγή ανα έτος 2 Χ 1.150 = 2.300 kWh
 • Έσοδα από πώληση ενέργειας για τον πρώτο χρόνο 2.300 Χ 0,55 = 1.265,0 ευρώ

Παράδειγμα 2: Φωτοβολταϊκό σύστημα 3,5 KW στην Αθήνα

 • Συνολική ισχύς 3.500 Watt ή 3,5 kW
 • Εγκατάσταση στην Αθήνα (1kW παράγει 1.340 kWh)
 • Συνολική παραγωγή ανα έτος 3,5 Χ 1.340 = 4.690 kWh
 • Έσοδα από πώληση ενέργειας για τον πρώτο χρόνο 4.690 Χ 0,55 = 2.579,5 ευρώ

Παράδειγμα 3: Φωτοβολταϊκό σύστημα 4,2 KW στην Καλαμάτα

 • Συνολική ισχύς 4.200 Watt ή 4,2 kW
 • Εγκατάσταση στηνΚαλαμάτα (1kW παράγει 1.240 kWh)
 • Συνολική παραγωγή ανα έτος 4,2 Χ 1.240 = 5.208 kWh
 • Έσοδα από πώληση ενέργειας για τον πρώτο χρόνο 5.208 Χ 0,55 = 2.864,4 ευρώ

Για τα παραπάνω παραδείγματα υποθέτουμε:

 • Βέλτιστη κλίση των πάνελ προς τον νότο (βρείτε την βέλτιστη κλίση σε κάθε περιοχή κλικ εδώ)
 • Ασκίαστη επιφάνεια των πάνελ για όλη την διάρκεια της μέρας και για όλες τις μέρες του έτους γ) Σωστή επιλογή υλικών και σωστή ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάσταση

Για ένα αυτόματο υπολογισμό των εσόδων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δωρεάν φόρμα υπολογισμού εσόδων (κλικ εδώ) του selasenergy (Σημείωση: Στην επιλογή “τρόπος τιμολόγησης” επιλέξτε για μικρό σύστημα <5kW).

Θα είναι σταθερή η τιμή αγοράς της κιλοβατώρας από την ΔΕΗ;

Η τιμή (0,55euro/kWh) θα είναι σταθερή μέχρι το 2012. Από το 2013 και έπειτα η τιμή αυτή θα μειώνεται κατά 5% ανά έτος. Να διευκρινήσουμε όμως (μετά από επικοινωνία με το υπουργείο ανάπτυξης) ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος εγκαταστήσει ένα σύστημα το 2010 η τιμή πώλησης μετά από 3 χρόνια θα αρχίσει να μειώνεται κατά 5% κάθε έτος έως και το 2019. Η τιμή θα είναι σταθερή και μάλιστα θα προσαυξάνεται σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ( ακολουθεί τον πληθωρισμό). Αν κάποιος δηλαδή συνδεθεί φέτος θα έχει σίγουρα τουλάχιστον 0,55 και μετά από 5 ή 10 χρόνια. Αν όμως συνδεθεί το 2013 ή τιμή αγοράς θα είναι 0,55 Χ 0,95 = 0,5225 ευρω ανα κιλοβατώρα.Ενώ εάν συνδεθεί το 2014 η τιμή θα είναι 0,5225 Χ 0,95 = 0,4963 ευρω ανα κιλοβατώρα.

Ποιοί άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση της επένδυσης που σκέφτομαι να υλοποιήσω;

Βασικά σημεία που επηρεάζουν την απόδοση της επένδυσης και θα πρέπει να προσέξει κάποιος είναι τα ακόλουθα:

 1. Κόστος εγκατάστασης
 2. Προσανατολισμός και κλίση της επιφάνειας των φωτοβολταϊκών. Τα πάνελ θα πρέπει να “κοιτάνε” στον νότο και η κλίση των πάνελ σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο (εάν δεν έχετε κινητές βάσεις) είναι για την Ελλάδα 28 – 32 μοίρες. Δείτε και τον αυτόματο υπολογισμό γωνίας (κλίσης) εδώ. Όσον αφορά τον προσανατολισμό, εάν τα πάνελ σας δεν έχουν νότιο (ή τουλάχιστον ελαφρά νοτιοδυτικό ή νοτιοανατολικό προσανατολισμό) εμείς προτείνουμε να μην τα βάλετε. Το πρόβλημα του σωστού προσανατολισμού συνήθως είναι εντονότερο στις σκεπές ενώι στις ταράτσες μπορεί να λυθεί με σωστή χωροθέτηση των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
 3. Σκίαση! Θα πρέπει το σημείο της εγκατάστασης να δέχεται την ελάχιστη δυνατή σκίαση κι’ αυτό πρέπει να προσεχτεί πριν τοποθετηθούν τα πάνελ γιατί μετά θα είναι αργά. Παρατηρήστε την επιφάνεια που σκέφτεστε να τα τοποθετήσετε για μια ολόκληρη χειμωνιάτικη ηλιόλουστη (άν είναι δυνατόν) ημέρα και επιλέξτε αν είναι έυκολο το σημείο με το μικρότερο δυνατό ποσοστόι σκίασης. Εάν υπάρχουν μεγάλα κτίρια που εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλα χρονικά διαστήματα ίσως θα έπρεπε να αναθεωρήσετε και ολόκληρο τον σχεδιασμό της επένδυσης.
 4. Σωστή επιλογή των φωτοβολταϊκών πάνελ (ανοχές ισχύος εξόδου, εγγυήσεις απόδοσης, υλικά κατασκευής, τύπος φωτοβολταϊκών στοιχείων, ανοχές σε υψηλές θερμοκρασίες κλπ)
 5. Εγγυήσεις προϊόντος για τα πάνελ και τους αντιστροφείς-μετατροπείς. (Ειδικά για τους αντιστροφείς διεκδικήστε επέκταση της εγγύησης για 20 χρόνια).
 6. Σωστή ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τα ειδικά υλικά και βύσματα για φωτοβολταϊκά συστήματα.
 7. Τοποθέτηση των πάνελ σε σημείο του κτιρίου για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια του από τον κίνδυνο κλοπής. Εάν δεν είμαστε σίγουροι θα πρέπει επιπλέον να ασφαλίσουμε την εγκατάσταση σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Επιθυμητό είναι το σύστημα συναγερμού, καθώς επίσης και η χρήση αντικλεπτικών μικροϋλικών σύνδεσης κατά την τοποθέτηση.
 8. Πλύσιμο των πάνελ (άρα και πρόσβαση σε νερό) περιοδικά (1 φορά την εβδομάδα ίσως και συχνότερα) ανάλογα βέβαια την περίπτωση. Η επικάθηση σκόνης, περιτωμάτων πουλιών κ.α. μπορούν να μειώσουν αισθητά την απόδοση του συστήματος.
Πόση επιφάνεια χρειάζομαι για να εγκαταστήσω ένα φωτοβολταϊκό σύστημα σε ταράτσα και πόση σε κεραμοσκεπή;

Σε γενικές γραμμές ένα τυπικό κρυσταλλικό (μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό) φωτοβολταϊκό πάνελ καταλαμβάνει 0,7 – 0,8 τετραγωνικά μέτρα για κάθε 100Watt συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου από αλουμίνιο (aluminium frame). Συνεπώς θεωρούμε ότι 1kw κιλοβάτ φωτοβολταϊκών πάνελ καταλαμβάνει επιφάνεια 7,5 τετραγωνικών μέτρων/kWp κατα μέσο όρο.

 1. Επικλινής Στέγη -Κεραμοσκεπή: Στην περίπτωση της επικλινούς στέγης η μέση επιφάνεια που μπορεί να καταλαμβάνει ένα κιλοβάτ εγκατεστημμένων φωτοβολταϊκών πλαισίων προσεγγίζει τα 8 τετραγωνικά μέτρα. Σε μια επικλινή στέγη όμως θα πρέπει να τοποθετήσουμε το φωτοβολταϊκό σύστημα μόνο στην πλευρά που “κοιτάζει” προς τον Νότο. Επίσης καλό είναι η κλίση της στέγης να μην είναι κατά πολύ μικρότερη από 28 μοίρες αλλά ούτε και πολύ μεγαλύτερη από 33 μοίρες. Η βέλτιστη κλίση της στέγης για όλες τις περιοχές της Ελλάδας μπορεί να βρεθεί με αυτό το εργαλείο “εύρεση βέλτιστης ετήσιας κλίσης ΦΒ πάνελ” κλικ εδώ. Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι αναφερόμαστε στην βέλτιστη κλίση για μεγιστοποίηση της απόδοσης στην διάρκεια του έτους μιας και για κάθε μήνα (ή ακόμα και για κάθε ημέρα) η βέλτιστη κλίση είναι διαφορετική.
 2. Ταράτσα – επίπεδη οροφή: Στην περίπτωση της επίπεδης επιφάνειας το σύστημα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο μιας και η έτοιμη κλίση για τα φωτοβολταϊκά που προσφέρει μια στέγη θα πρέπει να κατασκευαστεί με ειδικές βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Το αποτέλεσμα είναι η κάθε σειρά φωτοβολταϊκών πλαισίων να απαιτεί μια απόσταση από την προηγούμενη σειρά ώστε να αποφεύγεται η σκίαση των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός της σκίασης που παράγουν οι συστοιχίες και να υπάρχει κατάλληλη απόσταση μεταξύ των στοιχειοσειρών. Ένας γενικός κανόνας για τις επίπεδες οροφές είναι ότι χρειάζονται χονδρικά 15 τετραγωνικά μέτρα ανά εγκατεστημμένο κιλοβάτ.

Προσοχή 1! Σε κάθε περίπτωση οι αναφερόμενες απαιτούμενες επιφάνειες είναι ενδεικτικές και πάντα αποκλίνουν κατά περίπτωση. Θα πρέπει να συμβουλεύτείτε κάποιον ειδικό μιας και η κάθε χωροθέτηση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Προσοχή 2! Οι αναφερόμενες επιφάνειες αφορούν σε έναν γενικό στάνταρ τύπο φωτοβολταϊκών πλαισίων κρυσταλλικού πυριτίου (αντιπροσωπεύει το 80% της αγοράς). Για τις τεχνολιγίες thin film οι επιφάνειες είναι σχεδόν διπλάσιες από τις προαναφερόμενες. Περισσότερα για τους τύπους φωτοβολταϊκών στοιχείων κλικ εδώ.

Σημαντικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στα ανωτέρω και διαφοροποιούν τις εγκαταστάσεις είναι:

 • Βαθμός απόδοσης των ΦΒ πάνελ (Όσο μεγαλύτερη απόδοση τόσο μικρότερη απαιτούμενη επιφάνεια)
 • Τύπος συστήματος στήριξης
 • Ακριβείς διαστάσεις της οροφής (Για παράδειγμα έαν η πλευρά που “κοιτάζει” στον νότο είναι η μεγάλη σε έναν παράλληλογραμμο χώρο μπορεί να απαιτηθεί και αρκετά μικρότερη επιφάνεια)
Δεν έχω τα χρήματα για να υλοποιήσω αυτήν την περίοδο μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Θα μπορούσα να κάνω την εγκατάσταση με κάποιο τραπεζικό δάνειο; Συμφέρει κάτι τέτοιο;

Φυσικά και ΝΑΙ. Έχει υπολογιστεί ότι εάν κάποιος σχεδιάσει σωστά την επένδυση του και κάνει και την αντίστοιχη έρευνα αγοράς (ώστε να μην πληρώσει περιτά έξοδα) μπορεί να μην βάλει τίποτα από την τσέπη του και το φωτοβολταϊκό σύστημα να απόπληρώνει τις δόσεις του δανείου με τα έσοδα από την παραγόμενη ενέργεια. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό: Ένα δάνειο 12ετίας μπορεί κάποιος το αποπληρώσει και μετα από 12 χρόνια να έχει καθαρά κέρδη χωρις ουσιαστικά να έχει βάλει ποτέ το χέρι στην τσέπη.

Παράδειγμα: Εγκατάσταση 3kW στην Λάρισα

 • Συνολικό κόστος εγκατάστασης και εξόδων σύνδεσης (ενδεικτικά 15.000 ευρώ).
 • Λήψη δανείου αξίας 15.000 ευρώ με 7,0% επιτόκιο και 12 έτη αποπληρωμής. Σύνολο σε 12 έτη θα δώσουμε στην τράπεζα 22,213 ευρώ με ετήσια δόση 1,851 ευρώ
 • Εκτίμηση παραγωγής ενέργειας ανά έτος για τα 3kW= 3550KWh άρα (για χρέωση 0,55ευρώ/KWH)
 • Eτήσια έσοδα = 1.952 ευρώ > ετήσια δόση δανείου 1,851 ευρώ

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετά από 12 χρόνια θα έχουμε αποπληρώσει μια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο σπίτι μας για την οποία δεν ξοδέψαμε ποτέ πραγματικά χρήματα και η οποία έχει διάρκεια ζωής 25 χρόνια και άρα θα έχουμε κέρδη για 13 ακόμη χρόνια ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ!!!

Διαδικασία

Η διαδικασία εγκατάστασης βήμα προς βήμα.

ΒΗΜΑ 1: Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για την πλήρη κατανόηση του προγράμματος και έρευνα αγοράς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα φωτοβολταϊκά συστήματα.
ΒΗΜΑ 2: Εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου, τεχνικής μελέτης και της σχετικής αίτησης για προσφορά σύνδεσης από το τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ. (Θα χρειαστεί κάποιος αδειούχος μηχανικός ή τεχνική εταιρεία για την υπογραφή των σχεδίων). Η ΔΕΗ θα πρέπει να απαντήσει σε 20 ήμερες.
ΒΗΜΑ 3: Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία της Νομαρχίας. Οι όροι θα οριστούν με εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, η έκδοση της οποίας θα πρέπει να γίνεται σε 5 μέρες.
ΒΗΜΑ 4: Εάν θα χρησιμοποιηθεί δάνειο, εξασφάλιση της σχετικής δανειοδότησης.
ΒΗΜΑ 5: Αίτηση σύμβασης σύνδεσης στην τοπική ΔΕΗ και υλοποίηση έργων σύνδεσης (ολοκλήρωση σε 20 ήμερες). Αφορά ουσιαστικά το κόστος εγκατάστασης της νέας “χελώνας” με διπλό μετρητή για την εισερχόμενη και εξερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια (κόστος 300- 500 ευρώ).
ΒΗΜΑ 6: Εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος από την εταιρεία στην οποία αναθέσατε την υλοποίηση της κατασκευής (διάρκεια από 2 έως 14 ημέρες) για το κόστος εγκατάστασης βλέπε Β1.
ΒΗΜΑ 7: Υπογραφή σύμβασης πώλησης με την ΔΕΗ
ΒΗΜΑ 8: Ενεργοποίηση της σύνδεσης και πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ.

Είστε πλέον ένας μικρός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας! Καλά κέρδη!