3 – Τι είναι η αντλία θερμότητας;

Η αντλία θερμότητας είναι μια ηλεκτρική συσκευή η οποία προμηθεύει την κεντρική θέρμανση ενός σπιτιού για να δημιουργηθούν οι επιθυμητές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιώντας τη θερμοκρασία του εξωτερικού χώρου, την αντλεί και τη μετατρέπει σε θέρμανση ή ψύξη και στη συνέχεια τη διοχετεύει στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης του σπιτιού.

Μία αντλία θερμότητας μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονη ψύξη και ζεστό νερό, και μπορεί να δουλέψει σε συνδιασμό με διάφορα συστήματα του σπιτιού, όπως ο ηλιακός, ενδοδαπέδια θέρμανση κλπ.